ใช้ยาตัวใหนดีคะ

ใช้ยาตัวใหนดีคะ

3 Likes

เป็นอาการของโรค ในกลุ่มโรคใบจุด สำหรับภาพนี้เป็นใบจุด ที่เรียกว่า แอนแทรคโนส ถ้าพืชได้รับแดดจัดจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคมากขึ้น
แนวทางการจัดการ
๑.จะต้องดูแลต้นทุเรียนให้แข็งแรง โดยการให้น้ำและธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงติดผลของทุเรียน ในช่วงต้นเล็ก ควรมีร่่มเงา
๒.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค หรือเด็ดใบที่เป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๓.ในแหล่งปลูกที่พบปัญหาโรคนี้เสมอๆ ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

เพื่อให้ประสิทธิภาพของสารฯได้รับเต็มที่ ไม่ควรพ่นสารฯร่วมกับปุ๋ยน้ำ หรือ ฮอร์โมนใดๆ

1 Like

ใบจุดค่ะ โรคฮิตเลย ที่สวนก็เพิ่งเจอไป

ใช้ยายี้ห้ออะไรคะ

ขอบคุณคะ

เลือกจาก ข้อ ๓ ซึ่งเป็นชื่อสามัญ สามารถเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้ ซึ่งแต่ละชื่อสามัญ จะมีหลายชื่อการค้า ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท นอกจากนี้ สารในกลุ่มรหัส ๓ และ ๑๑ ปัจจุบันนี้ได้ผลิตออกมาในรูปสารฯที่ผสมสำเร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ขอบคุณคะ