หนอนกัดกินยอดข้าวโพดทำไงให้มันหายครับ

หนอนกัดกินยอดข้าวโพดทำไงให้มันหายครับ

1 Like

1.เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย 2.พ่นชีวภัณฑ์เชื้อบีที 3.พ่นสารเคมีอย่างน้อย 3-4กลุ่ม สลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา เช่น กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ