🤣ขอถามท่านผู้รู้ครับ มะม่วงดอกเต็มต้นช่อใหญ่ๆ แต่ร่วงหมดจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ติดลูกเยอะๆ ขอบคุณล่วงหน้าสำหร

:rofl:ขอถามท่านผู้รู้ครับ มะม่วงดอกเต็มต้นช่อใหญ่ๆ
แต่ร่วงหมด
จะแก้ปัญหาอย่างไรให้ติดลูกเยอะๆ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ!1🥰

:rofl:ขอถามท่านผู้รู้ครับ มะม่วงดอกเต็มต้นช่อใหญ่ๆ แต่ร่วงหมดจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ติดลูกเยอะๆขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ!1​:smiling_face_with_three_hearts:

มะม่วงไม่ติดผล
1.ประมาณอาหารสะสม จากการสร้างด้วยความยาวชั่วโมงแสงไมีเพียงพอ 6-8 ชั่วโมง/วัน ประเด็นสำคัญที่สุด
2.มีการบำรุงต้น ด้วยปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 17-17-17+15-0-0 +26.5CaO(2/1)เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี มาก่อนหรือป่าว ประมาณ 4 ครั้ง/ปี
3.ก่อนหมดฝนได้เตรียมการเพือ่การออกดอกโดยให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 9-24-24เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ก่อนหรือไม่
4.งดการให้น้ำ รอการออกดอก
จากที่กล่าวมา หากแสงไม่เพียงพอตามข้อ 1. 6-8 ชั่วโมง/วัน ก็ต้องเปิดให้ได้แสงแดดให้เพียงพอ