มะมว่งโชคอนันออกดอกเดือนใหนครับ

มะมว่งโชคอนันออกดอกเดือนใหนครับ

2 Likes

โชอนันต์เป็นมะม่วงที่สามารถออกดอกทั้งในฤดูกาล ช่วงพฤศจิกายน -ธันวาคม
และช่วงนอกฤดู จะออกดอกในช่วง เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน นะครับ

2 Likes