มะม่สงเป็น ราดำที่ใบ ใช้ผลิตภัณฑ์ใดแก้ไขครับ

มะม่สงเป็น ราดำที่ใบ ใช้ผลิตภัณฑ์ใดแก้ไขครับ

2 Likes

ในสภาพที่มีความชิ้นสูง เชื้อราดำจะเจริญบนสิ่งขับถ่ายของแมลงหลายชนิดที่มาเกาะกินบนใบมะม่วง เช่นเพลี้ยจักจั่น หรือแมงกะอ้า ตัวอ่อนของแมลงนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกและส่วนอ่อนๆของพืช แล้วถ่ายสารทีมีลักษณะคล้ายน้ำหวานออกมาเป็นละอองปลิวลงมาเคลือบบนใบหรือช่อดอก กลายเป็นอาหารของเชื้อราสาเหตุโรคราดำเมื่อราดำเจริญคลุมช่อดอก ส่งผลให้ดอกแห้งร่วงหล่น แมลงปากดูดชนิดอื่น เช่น เพลี้ยหอย และ เพลี้ยแป้ง ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคราดำได้เช่นกัน

แนวทางการจัดการ

๑. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้การระบายอากาศดี และลดความชื้นในทรงพุ่ม
๒.ป้องกันกำจัดแมลงเพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง ไม่ให้ระบาด
๓. แต่ถ้ามีการระบาดของโรคมากแล้ว ควรผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพร่วมไปกับ สารกำจัดแมลงด้วยด้วย เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อ

2 Likes

ขอบคุณครับ แต่ผมขอทราบผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อมาใช้นะครับ เนื้อหาวิชาการ ผมไม่เข้าใจครับ

1 Like

๑. สารกำจัดแมลง คงต้องค้นดูในโพสท์อื่นที่ อ.สุเทพ เคยตอบไว้
๒. สารกำจัดเชื้อรา เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเป็นกลุ่ม ๑ หรือ ๓ หรือ ๑๑ ก็ได้ และ ในวงเล็บเป็นชื่อสามัญ ซึ่งจะมีมากมายหลายชื่อการค้าของแต่ละบริษัท ตัดสินใจเลือกใช้ดู การจะให้ตอบไปว่าใช้สารอะไรเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

2 Likes