มะม่วงตอนนี้ออกใบอ่อนอยู่จะออกช่อเดือนไหนค๊ะ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะ

มะม่วงตอนนี้ออกใบอ่อนอยู่จะออกช่อเดือนไหนค๊ะ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะ

4 Likes

1.อาจจะต้อง ต้องเพิ่มอาหารสะสมให้ตาดอกโดย ให้ปุ๋ย 8-24-24 ทางดิน
2.และทางใบและกระตุ้นใบให้แก่เร็วขึ้นพ่นปุ๋ยทางใบ 0-52-34หรือ0-42-56 สูตรใดสูตรหนึ่งอัตรา 500-1000 กรัม/น้ำ200 ลิตร+แม็กนีเซียม สังกะสี แคลเซี่ยม-โบรอน 3-4 ครั้งเพื่อเร่งใบแก่และเพิ่มการสะสมอาหาร ให้กับยอดอ่อน จนกว่าจะพร้ออมออกดอก
3.หลังปุ๋ยละลายหมด งดการให้น้ำ เตรียมการออกดอกแต่ยังพ่นปุ๋ยทางใบต่อจนพร้อมจะออกดอก