สอบถามครับ มะม่วงมันขุนศรี นอกจากโพรคลอราซที่ใช้ไม่ได้ มีตัวอื่นที่ควรเลี่ยงอีกไหมครับ กำลังสนใจเตรตะโคนาโซ กับ ไดฟีโนโค

สอบถามครับ มะม่วงมันขุนศรี
นอกจากโพรคลอราซที่ใช้ไม่ได้
มีตัวอื่นที่ควรเลี่ยงอีกไหมครับ
กำลังสนใจเตรตะโคนาโซ
กับ ไดฟีโนโคลนาโซลครับ

2 Likes

มะม่วงเป็นอะไร มีภาพไหมครับ

กับมันขุนศรีที่เคยใช้โพรคลอราซจะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าลูกใหญ่แล้วก็จะเป็นจุดตามที่โดนยาเลยครับ ถ้าโดนใบก็จะหงิกงอ

๑. หลีกเลี่ยงสารประเภทน้ำมัน
๒. ไม่ผสมปุ๋ยน้ำ หรือ ฮอร์โมน ใดๆกับสารป้องกันกำจัดโรคพและ สารกำจัดแมลง