การแปรรูปโกโก้ในระดับเกษตรแปลงใหญ่ทำอย่างไร หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ

การแปรรูปโกโก้ในระดับเกษตรแปลงใหญ่ทำอย่างไร หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ

แปรรูปแแปลงใหญ่ระดับเกษตรกรอาจทำเป็น โชคโกเล็ต ตอนนี้ต่างคนก็มีสูตรของตัวเอง เรื่องหาข้อมูล ไม่แน่ใจว่าสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือกรมวิชาการเษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสถาบันอื่นๆ

1 Like