มีมะพร้าว3ต้นอยู่ในที่ไม่ได้ปลูกแต่เป็นมรดกคุณแม่

มีมะพร้าว3ต้นอยู่ในที่ไม่ได้ปลูกแต่เป็นมรดกคุณแม่

พันธ์ุอะไรคะ

เก็บไว้ ดูแลให้ดี เวลาทานจะได้คิดถึงคุณแม่