อยากทำเกษตรผสมผสานในเนื้อที่1ไร่จะเริ่มอย่างไร

อยากทำเกษตรผสมผสานในเนื้อที่1ไร่จะเริ่มอย่างไร

1 Like

ไม่ทราบคุณจะชอบทำงานแบบไหนครับ
1.ทำผักก็ทำได้มากมายตามความต้องการตลาด เช่นคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดขาว ถั่วแขก ถั่วฝักยาว กู๋ไช่ คึ่นไช่ ผักชี พริก กระเจี๊ยบมอญ มะเขือ มะระ ฯ
2ไม้ผลขนาดกลาง ฝรั่ง หวานพิรุณ กิมจู โหง เป่า ซือ มะนาว กลุ่มนี้ต้องควบคุมทรงพุ่มอย่าให้สูง
3.ถ้าจะแบ่ง มะนาว และฝรั่ง อย่างละ 1งาน ที่เป็นผัก 2งาน กำลังดีเพือกระจายความเสี่ยง
4.นำดินไปตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างแล้วใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ ไถพรวน พร้อมใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน พรวนไปด้วยกันเลย
5.ขึ้นแปลงปลูกแบบเนินหลังเต่า สูง 50 เซนติเมตร แปลงปลูกผัก กว้าง 1.0-1.5 เมตรแปลงไม้ผลกว้าง
2.0 เมตรมีทางเดิน 0.50 เมตร