มือใหม่อยากปลูกครับแต่ไม่รู้วีธีทำช่วยแนะนำด้วยครับใส่ปุ๋ยสูตรไหนตอนไหนใช่ยาตัวไหนตั้งแต่เริ่มจบเก็บครับ

มือใหม่อยากปลูกครับแต่ไม่รู้วีธีทำช่วยแนะนำด้วยครับใส่ปุ๋ยสูตรไหนตอนไหนใช่ยาตัวไหนตั้งแต่เริ่มจบเก็บครับ

4 Likes

การดูแลแตงโม
1…ให้ปุ๋ย ข้างๆหลุมปลูก
หลังปลูก10 วันเร่งโตด้วยปุ่ยไนโตรเจน ได้แก่ 21-0-0 หรือ25-7-7ช่วงติดผลแล้ว ให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 100กิโลกรัม/ไร่แบ่งใส่จำนวน 2ครั้ง เริ่มออกผล 25 วันหลังปลูกและระยะ 40 วัน กรณีมีน้ำน้อย อาจใช้ฉีดพ่นปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูงแทน
2การแต่งแขนงและไว้แขนงปรกติเขาจะไว้ผลไม่เกิน 3 ผล ถ้าหากต้องการผลโต ก็ไว้ผลน้อยลง หลังปลูก 5-7วันตัดแต่งแขนงเหลือแขนง 2-3 แขนงไปทางเดียวกัน ในแต่ละแขนง ประมาณ ข้อที่6จะออกผล ไม่ต้องเอาไว้ ไว้ผล ข้อที่9 หลังติดผลแล้ว เลี้ยงเถาต่อไปตัดเถาห่างจากผล แตงไป3-5 นิ้วทิ้ง
3.ศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ แมลงเต่า โรคใบด่าง รายละเอียดรออ. โรคและแมลงมาตอบนะครับ
4.การให้น้ำ สม่ำเสมออย่าให้ขาด และไม่ให้แฉะไป ชื้นสลับแห้งให้สังเกตอาการเหี่ยวที่ใบ แสดงว่าขาดน้ำแล้ว
5.หมั่นกำจัดวัชพืช ด้วยวิธีกล ถอน ดาย ถาก ถาง