วิธีดูแลยางพารา ในฤดูฝน ให้แข็งแรง ปลอดโรคใบร่วง

วิธีดูแลยางพารา ในฤดูฝน ให้แข็งแรง ปลอดโรคใบร่วง

ที่ถามมาคงเป็น โรคใบร่วงที่อุบัติใหม่ ในต้นปีนี้ ที่ำทความเสียหายมากในทางภาคใต้ จนเป็นปัญหาระดับประเทศ

แต่หลักการณ์ ที่สำคัญคือ โรคใบร่วงจะเกิดมากกับยางพาราที่ปลูกในดินที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ดังนั้นในช่วงผลัดใบควรจะดูแลพืชให้สมบูรณ์

ใบพืชที่ร่วงลงมาทุกใบจะมีสาเหตุของโรคพืชอยู่ และ ก็ถูกทิ้งอยู่ในแปลงปลูก เป็นแหล่งสะสมโรคตลลอดเวลา จะแก้ปัญหาอย่างไร

แต่อย่างไรก็ตาม มีคำเตือนจาก องค์การยาง ฯ ว่า เกษตรกรต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง ดูแลทำความสะอาดแปลง ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำ อีกทั้งฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามาอาจเอื้ออำนวยต่อการเข้าทำลายเชื้อ มีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกได้ เกษตรกรจึงไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดหรือติดเชื้อชนิดนี้ให้รีบแจ้ง กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช กับยางที่กรีดแล้ว เป็นการยากในการปฏิบัติ ต้องใช้เครื่องพ่นที่มีแรงอัดสูง แต่อย่างไรก็ตามถ้าสามารถทำได้ สารที่มีประสิทธิภาพกับ เชื้อราสาเหตุโรคใบร่วงที่อุบัติใหม่ ได้แก่ กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น )

ขอบคุณมากคับ ช่วงนี้ใต้ฝนตกบ่อย ต้องระวัง

ดูแลต้นดีๆ ถ้าแข็งแรงก็ทนโรค แล้วต้องดูสวนข้างๆด้วย รามันระบาดง่าย