ระยะห่างของทุเรียนควรห่างกี่เมตร

ระยะห่างของทุเรียนควรห่างกี่เมตร

2 Likes

8X8 , 10X10 ,12X12 เมตร ขึ้นกับขนาดพื้นที่ เล็กหรือใหญ่ กับการดูแลด้วย

1 Like