ฉีดยาฆ่าหญ้าใต้โคน รากจะเสียหายไหมครับ

ฉีดยาฆ่าหญ้าใต้โคน รากจะเสียหายไหมครับ

8 Likes

ใช้สารตัวไหนครับ

1 Like

ไกลโฟเซต

1 Like

ถ้าทุเรียนเล็กมีโอกาสตายได้ เพราะสารจะดูดซึมเข้าราก

1 Like

ทุเรียนอายุ20+มีปัญหาไหม

1 Like

ไม่ว่าทุเรียนเล็กหรือใหญ่ ไม่ควรใช้ครับ
ทุเรียนเล็กอาจตาย
ทุเรียนใหญ่หากไม่ตายก็ไม่โต หมายถึงจะนิ่งอยู่แบบนั้น ไม่แตกใบใหม่ ใบเหลืองซีด และถ้าไม่มีการแก้ไข ก็จะตายในที่สุด
ประสบการณ์ จากตัวเองครับ

3 Likes

มีครับ ชงักการเติบโตอาจกระทบในระยะยาวเหมือนคนป่วย ไม่ควรพ่นสัมผัสรากโดยตรง แนะนำให้พ่นระหว่างทางเดินเท่านั้น

1 Like

ขอบคุณครับทีแบ่งประสบการณ์

2 Likes

ครับผม

1 Like

สวนผมฉีดไม่เห็นมีปัญหา

3 Likes

สารดูดซึมจะเกิดพิษแบบเรื้อรัง อาการจะไม่เกิดทันที ต้นจะแคระแกรนไม่เจริญโต ช้าเร็วขึ้นกับขนาดต้น

4 Likes

ขอบคุณมากครับ

2 Likes

ใช้​กลูโฟซิเนตซิผมใช้สูตรแอมโมเนีย​15%ไม่มีผลกับรากครับ​หญ้า​ตายดีครับ​ที่สวนผัก​ปราบเยอะ​ใช้​เครื่อง​ตัด​กระจายทั่วเลยครับ

1 Like