ข้าวเป็นโรคใบไหม้ เกิดจากอะไรครับแบบนี้

ข้าวเป็นโรคใบไหม้ เกิดจากอะไรครับแบบนี้

3 Likes

ผมว่าเกิดจากเชื้อโรคที่จะมีอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้ว โดยอาศัยอยู่ตามวัชพืชครับ

โรคไหม้ (Rice Blast)
สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.
อาการ
ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างแผลประมาณ ๒-๕ มม. ความยาวประมาณ ๑๐-๑๕ มม. แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย คล้ายถูกไฟไหม้
ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
ระยะคอรวง ถ้าข้าวเพิ่งเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นมาก
การแพร่ระบาด
พบโรคในแปลงที่ค้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคิน ถ้าอากาสค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ ๒๒-๒๕ องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วงให้โรคแพร่กระจายได้ดี เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว แพร่กระจายไปตามดิน น้ำ ลม
แนวทางการจัดการ
๑.ใช้พันธุ์ต้านทาน กข ๑ กข ๙ กข ๑๑ กข ๒๑ สพ๑ และ คลองหลวง หรือติดต่อ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เพราะมีการพัฒนาพันธุ์ ใหม่ๆออกมาเป็นระยะ
๒.หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ๑๕-๒๐ กก.ต่อไร่ แบ่งแปลงให้มีการระบายอากาศดี และ ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าใช้ถึง ๓๐ กก.ต่อไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว
๓.คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล) เป็นต้น )
๔.ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่ทรหัส 6 (ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น

1 Like