พริกเริ่มเป็นกุ้งแห้งค่ะมีวิธีไหนหรือยาตัวไหนใช้ดีค่ะ

พริกเริ่มเป็นกุ้งแห้งค่ะมีวิธีไหนหรือยาตัวไหนใช้ดีค่ะ

10 Likes

ลองแมนโคเซบดู

ถ้าไม่เยอะ ตัดไปเผาทิ้งไกลๆเลย เดี๋ยวเชื้อมาติดต้นอื่น ถ้าเยอะก็ใช้ยาครับ

เนื่องจากไม่มีภาพประกอบ จึงใคร่ของเตือนก่อนว่า การวินิจฉัยโรคก่อนจะตัดสินใจป้องกันกำจัดโดยใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้นจะต้องถูกต้อง

ในพริกนั้นจะมีอาการ ๒ อย่างที่เกษตรกร สับสนกันเป็นประจำทำให้การควบคุมหรือแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
คำถามคือ อาการที่เกิดขึ้นเป็นโรคกุ้งแห้งแท้ หรือ โรคกุ้งแห้งเทียม

โรคกุ้งแห้ง หรือ โรคแอนแทรคโนส

การจัดการ

  1. ลดการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตุ โดยเก็บส่วนของพืช (ผลพริก)ที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด และต้องไม่ควรให้มีผลพริกที่เป็นโรคร่วงหล่นอยู่ตามใต้โคนและในแปลง เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้น การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาโรคนี้ได้เลย

  2. เมื่อจัดการเรื่องความสะอาดเรียบร้อยแล้ว พ่น สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

  3. เมื่อพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชแล้ว ควรเว้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 7 วัน

3 Likes

ถ้าเป็นโรคกุ้งแห้งเทียม

เป็นเพราะพริกขาดธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม การแก้ปัญหาหรือลดความเสียหาย จะต้องพ่นธาตุอหารรอง แคลเซี่ยม โบรอน ตั้งแต่ระยะที่พริกเริ่มออกดอกขาดแคลเซี่ยม

3 Likes

ฆ่าวัชพืชทิ้งด้วย สวนชื้นติดง่าย

1 Like

ตอนจะปลูก เอาเม็ดแช่น้ำอุ่นดูครับ

เห็นเค้าว่าไม่ช่วยนะอันนี้

ถ้าจะแช่น้ำอุ่นเพื่อกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ น้ำนั้นจะต้องมีอุณหภูมิที่ ๕๐ - ๕๕ องศาเซลเซียส และแช่นาน ๑๕ - ๒๐ นาที หลังจากนั้นเอาออกมาจุ่ทน้ำธรรมดาทันที เพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้สะสมอยู่ในเมล็ด จึงจะใช้ได้ ถ้าต่ำกว่านั้น จะได้ประโยชน์ในแง่กระตุ้นการงอกเท่านั้น