มีข้อสงสัยปุ๋ยเคมีครับ ทำไมปุ๋ยสูตรที่มีแม่ปุ๋ยรวมๆกัน และมีพวกแร่โดโลไมด์อยู่ในกระสอบทำไมไม่ทำปฎิกิริยากันเพราะแร่โด

มีข้อสงสัยปุ๋ยเคมีครับ

ทำไมปุ๋ยสูตรที่มีแม่ปุ๋ยรวมๆกัน และมีพวกแร่โดโลไมด์อยู่ในกระสอบทำไมไม่ทำปฎิกิริยากัน

เพราะแร่โดโลไมด์มีความเป็นด่าง และปุ๋ยเคมีมีคงามเป็นกรด 2 ตัวไม่ทำปฎิกิริยากันแล้วตกตะกรอนเหรอครับ

5 Likes

เขาได้มีการผสมตัวเติมในปุ๋ย เพื่อให้แม่ปุ๋ยสามารถอยู่ได้โดยไม่ทำปฏิกิริยากัน ปุ๋ยเมื่อมีน้ำมาละลายจึงจะแสดงฤทธิ์เป็นกรด สำหรับโดโลไมท์ (dolomite) เป็นปูนชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของธาตุ **แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg)**โดโลไมท์ มีลักษณะทางเคมีเป็นด่าง เมื่อมีน้ำมาละลายจึงจะออกฤทธิ์เป็นด่าง

3 Likes

ขอบคุณครับ

1 Like

แม่ปุ๋ยและปูนโดโลไมท์ CaMg(CO3)2 เป็นวัสดุของแข็ง/แห้ง แต่จะละลายได้ต่อเมื่อมีความชื้นเป็นตัวทำละลาย เมื่อใส่วัสดุทั้ง 2 ลงไปในดินที่มีน้ำ ทั้งแม่ปุ๋ยและปูนโดโลไมท์ต่างก็ทำปฏิกริยากับน้ำและอยู่ในรูปของสารละลายดิน แต่ปูนโดโลไมท์มีฤทธิ์เป็นด่างจากธาตุที่มีความเป็นด่างแก่ปานกลางของ Ca Mg ในปูนโดโลไมท์ที่มีคาร์บอเนตอิออนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้น ปูนชนิดนี้จึงมีฤทธิ์เป็นด่างที่จะช่วยให้pH ในดินเพิ่มขึ้น ในขณะที่แม่ปุ๋ย18-46-0 เรียกว่าปุ๋ยDAP หรือ Di-Ammonium Phosphate) มีอนุมูล NH4 อิออนฤทธิ์เป็นด่างอ่อน และอนุมูลฟอสเฟตมีฤทธิ์เป็นกรดปานกลางแม่ปุ๋ยจึงมีฤทธิ์เป็นกรดหลังละลายในดินอนุมูลของธาตุต่างๆจะทำปฏิกริยากันและตกตะกอนหรือไม่ขึ้นกับสภาพ pH ดินว่าอยู่ในช่วงเหมาะสมหรือไม่ด้วยช่วง pH 5.8-6.5 เป็น pH เหมาะสมที่ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่จะละลายน้ำในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้และไม่ตกตะกอน

1 Like