ขี่แดดกำจัดอย่างไรพอขึ้นนำ้ทับข้าวตายหมดเลย

ขี่แดดกำจัดอย่างไรพอขึ้นนำ้ทับข้าวตายหมดเลย

ขึ้นหนามั้ยครับ พอจะมีรูปไหม