🍃🍃ใครมีสูตรปุ๋ยน้ำหมัก เน้นสร้างแป้ง สร้างหัว ของมันสำปะหลังไหมคะ รบกวนขอสูตรหน่อยจ้าขอบคุณค่ะ

:leaves::leaves:ใครมีสูตรปุ๋ยน้ำหมัก เน้นสร้างแป้ง สร้างหัว ของมันสำปะหลังไหมคะ รบกวนขอสูตรหน่อยจ้า
ขอบคุณค่ะ

3 Likes

สูตร พด 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน


สอบถามเพิ่มเติมได้จากหมอดินอาสาในพื้นที่ครับ
3 Likes

ขอบคุณค่ะ:pray::pray:

น้ำหมักขี้หมู ครับ