ยาฟลูโอไพแรม+ทีบูโคนาโซลสามารถรักษาโรครากปมในฝรั่งได้ไหมครับหรือต้องใช้ยาฟลูโอไพแรม+ไตรพรอกซีสโตบินเท่านั้นจึงจะได้ผลเพร

ยาฟลูโอไพแรม+ทีบูโคนาโซลสามารถรักษาโรครากปมในฝรั่งได้ไหมครับหรือต้องใช้ยาฟลูโอไพแรม+ไตรพรอกซีสโตบินเท่านั้นจึงจะได้ผลเพราะราคาแพงกว่ากันเป็นเท่าตัวเลยครับ

4 Likes

สารฯที่มีประสิทธิภาพต่อ ไส้เดือนฝอยโดยตรง และ ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว คือ สาร ฟลูโอไพแรม แต่ในช่วงแรกๆที่มีการแนะนำให้ใช้สารผสมเพราะยังไม่มีการขึ้นทะเบียน สารฟลูโอไพแรม โดยตรง และเพื่่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงได้ทดสอบสาร ผสม ของฟลูโอไพแรม + ไตรฟล๊อกซี่ ตามอัตราทีแนะนำ ส่วนสาร ฟลูโอไพแรม + ทิฐูโคนาโซล ไม่ได้ทดลอง ถ้าต้องการใช้จะต้องคำนวณเปอร์เซ็นต์ของสาร ฟลูโอไพแรมออกมา ให้เท่าๆกับการทดลอง แต่น่าจะหาสารที่ขึ้นทะเบียนใหม่มาใช้ดีกว่า จะได้ไม่ต้องสูญเสียสารที่ใช้ผสมไปโดยไม่ได้ประโยชน์ ( ถ้าสามารถหาได้)

4 Likes

ฟลูโอไพแรมเดี่ยวๆที่แนะนำน่ะครับพยายามหามาหลายวันแล้วครับไม่เจอเลย
ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนหรือขึ้นทะเบียนเป็นยี่ห้ออะไรครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

1 Like

บริษัทผู้จำหน่ายเพิ่งจะขึ้นทะเบียนได้ อาจจะยังกระจายสารฯออกไปไม่ทั่วถึง ลองใช้สาร ผสม ฟลูโอไพรม + ไตรฟล๊อกซี่ อัตรา ๑.๒๕ มม. ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร โดยทั่วไป ๑ ต้นของฝรั่งพื้นที่โคนต้นประมาณ ๔ ตารางเมตร และ เท่าที่เห็นเกษตรกรบอกว่าคุมตอการลงทุน

1 Like