ใบเป็นแบบนี้ข้าวโพดเป็นอะไรครับ

ใบเป็นแบบนี้ข้าวโพดเป็นอะไรครับ

4 Likes

หากเกิดใบล่างๆเกิดจากขาดไนโตรเจนแบบรุนแรง

2 Likes

ขาดไนโตรเจนครับ

1 Like