ขอคำแนะนำครับ

ขอคำแนะนำครับ

3 Likes

รออาจารย์ตอบครับ

1 Like

ตรวจดูยอดอ่อนว่ามีแมลงดำหนามทำลายหรือไม่?

1 Like

แมลงดำหนามดูดกินน้ำยอดอ่อนครับ ใช้ อาบาเมคตีน ผสมน้ำฉีดพ่นได้เลยครับ

2 Likes