ทุเรียนเล็กความสูง 80 ซ.ม ฉีดฮอร์โมนบำรุงได้ได้ไม่ครับ

ทุเรียนเล็กความสูง 80 ซ.ม ฉีดฮอร์โมนบำรุงได้ได้ไม่ครับ

3 Likes

คำถามน่าสนใจ รอผู้รู้ครับ

ได้ครับ ฮอร์โมนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และการพัฒนาส่วนต่างๆของทุเรียน

2 Likes