พลูเขียวเป็นโรคเถาดำ มีสารเคมีหรือวิธีรักษาให้หาย ต้นไม่ตายหรือไม่คะ

พลูเขียวเป็นโรคเถาดำ มีสารเคมีหรือวิธีรักษาให้หาย ต้นไม่ตายหรือไม่คะ

ขอดูอาการโดยรวม บริเวณที่ผิดปกติด้วย

1 Like

อาจารย์ขอภาพด้วยครับ

1 Like

ตอนนี้หยุดลาม ใบเสียเริ่มร่วง

บางใบเริ่มเสียจากกลางใบ ลามเข้าตามข้อและลำต้น จนเข้าต้นแล้วเน่าถึงโคนก็มีค่ะ

อาการจุดบนใบเป็นอาการโรคใบจุด ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย
๑. ตัดแต่งใบที่มีอาการออกนอกปลงปลูก เพื่อลดแหล่งแพร่กระจายเชื้อ
๒. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาซูกะมัยซิน หรือ กลุ่มคอปเปอร์ เป็นต้น หรือ อาจจะใช้ ๒ อย่างร่วมกันในกรณีที่โรครุนแรงมากๆ