โรคใบเหี่ยวในมะเขือพวง แก้ไขอย่างไรครับ

โรคใบเหี่ยวในมะเขือพวง แก้ไขอย่างไรครับ

1 Like

มีภาพไหมครับ

1 Like

การจำแนกอาการเหี่ยวของ พืชตระกูลพริก มะเขือ (พริก มะเขือเทศ และ มะเขือ)ข้อมูลของอาจารย์อรพรรณครับ

๑. ดูที่โคนต้นมีเส้นใยสีขาว และ มีเม็ดกลมๆขนาดเท่าเม็ดผักกาด ทั้งขาว จนถึงน้ำตาลเข้ม

เป็นอาการของโรคราเม็ดผักกาด

๒ ถ้าไม่มีอาการตามข้อ๑ ถอนต้นดูที่ราก มีอาการรากปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยหรือไม่

๓. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๒ ใช้มีดเฉือนตามยาวที่บริเเวณโคนต้น ถ้าท่อน้ำท่ออาหาร (ส่วนที่ใกล้ผิวเปลือก) เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นอาการของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม พร้อมกันนี้สังเกตุดูด้วยว่า ต้นมีอาการต้นกลวง เพราะขาดโบรอนหรือไม่

๔. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๓ ตัดบริเวณโคนต้น แช่น้ำในภาชนะใส ทิ้งไว้สักครู่ จะมีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาจากรอยตัดนั้น ซึ่งเป็นเมือกของแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในต้นพืชทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยว

วิเคราะห์อาการเหี่ยวก่อน เพราะแต่ละสาเหตุจะมีการจัดการที่แตกต่างกัน

1 Like