ใบทุเรียนอาการแบบนี้มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครับ

ใบทุเรียนอาการแบบนี้มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครับ

3 Likes

รอคำตอบด้วยคนคะ บางคำถามโพสถามไม่มีคำตอบให้เลย

1 Like

เพลี้ยหอย ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ย ตัดไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวต์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวต์ออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

2 Likes

EC คืออะไรครับ

1 Like

สูตรสารเคมี จะมี EC EW ME SC SL SP SG WG ZC EW ถ้า EC EW EW ME จะมีน้ำมันผสมอยู่ ฆ่าเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยได้ดี แต่เป็นยาร้อน ห้ามพ่นผ่าดอก

1 Like

เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ

1 Like