ฝรั่งเป็นไส้เดือนฝอยรากปมทำไงดีคะ

ฝรั่งเป็นไส้เดือนฝอยรากปมทำไงดีคะ

2 Likes

ราดด้วยสาร ฟลูโอไพแรมซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย แต่ถ้ายังหาไม่ได้สามารถใช้สาร
ฟลูโอไพแรมนี้ที่ขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน (ฟลูโไพแรม+ ไตรฟล๊อกซี่สโตรบิน) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทั่วๆไป
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารผสมนี้ในอัตรา ๑.๒๕ มล. ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ราดดิน สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น (ใช้น้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่)

2 Likes

ขอบคุณคะ

1 Like

1.25 มล.ต่อน้ำกี่ลิตรคะ

1 Like

น้ำใช้เท่าที่พอจะราดให้ทั่วในพื้นที่ ๑ ตารางเมตร

1 Like