ช่วยดูให้หน่อยครับโรคอะไร ใช้ยาอะไรดีครับ ถั่วเขียว

ช่วยดูให้หน่อยครับโรคอะไร
ใช้ยาอะไรดีครับ ถั่วเขียว

1 Like

น่าจะเป็นอาการเกิดพิาจากการพ่นสารละลาย ไม่ใช่อาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช

เกิดพิษจากการพ่นสารหรือใส่ปุ๋ยเข้มข้น ไม่ได้เกิดจากเชื้อรา ต้องมีข้อมูลในแปลงมีการใช้สารอะไรบ้าง โดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า รวมทั้งการใส่ปุ๋ย