มะไฟใบไหม้เกิดจากสาเหตุใดคะ และมีวิธีแก้ไขยังงัยคะ

มะไฟใบไหม้เกิดจากสาเหตุใดคะ และมีวิธีแก้ไขยังงัยคะ

1 Like

น่าจะเป็นอาการเกิดพิษของพืช ที่อาจจะเกิดจากการพ่นสารละลายบางอย่าง หรือ การใส่ปุ๋ยในดินที่มากเกินไป

1 Like