ขอวิธีจัดการกับกิ่งทีตั้งขึ้นหน่อยครับ

ขอวิธีจัดการกับกิ่งทีตั้งขึ้นหน่อยครับ

4 Likes

รออาจารย์มนูแนะนำครับ

1 Like

จากรูปที่ส่งมา ยังไม่ต้องจัดการอะไรเพราะธรรมชาติแล้วพอต้นโตขึ้นกิ่งใหญ่ใบเยอะขึ้นกิ่งเหล่านี้จะแบะออกตามแรงโน้มถ่วงครับจะไม่ชูขึ้นครับ

2 Likes

ขยันตัดยอด และกิ่งน้ำค้างที่ออกใหม่

1 Like