สะสมอาหารตั้งแต่แรกปลูกจนถึง4ปี ได้ไหมครับ

สะสมอาหารตั้งแต่แรกปลูกจนถึง4ปี ได้ไหมครับ

4 Likes

มีรูปและข้อมูลเพิ่มเติมก็ดี คำถามสั้นไปครับ รออาจารย์มนูแนะนำ

1 Like

การปฏิบัติดุแลทุเรียนเล็ก
1การพรวนดินออกจากชายพุ่มตก ออกไป30 เซนติเมตรเป็นวงแหวน แล้วใส่ปุ๋ย
2.ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มีดังนี้
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0-10.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
2.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1)อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ปริมาณ ครั้ง 200-กรัม /ต้น ปีละ4 ครั้ง.
2.3อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโตได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็ก แมงกานีส
3.การให้น้ำสม่ำเสมอ
4.การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าไฟท็อปทอร่าหว่าน ไตรโคเดอร์มา ผสมรำข้าวและปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1:4:50-100
5.การสะสมอาหารเพื่อการออกดอก กรณีทุเรียนโตพร้อมจะให้ผล ข้อ 2.2 ช่วงแตกใบเพสลาด ชุดสุดท้ายก่อนหมดฝนก่อนออกดอกให้ ปุ๋ย 8-24-24 แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี พร้อมกับให้ปุ๋ย 0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุกๆ 7วัน

1 Like