มะระจีนลูกเริ่มเป็นสีเหลือง เป็นเพราะอะไรครับ ควรแก้ไขยังไงครับ

มะระจีนลูกเริ่มเป็นสีเหลือง เป็นเพราะอะไรครับ ควรแก้ไขยังไงครับ

1 Like