เนื้อทุเรียนสวยไม่สวยคือสิ่งที่เกี่ยวกับอะไรครับ

เนื้อทุเรียนสวยไม่สวยคือสิ่งที่เกี่ยวกับอะไรครับ

1 Like
 1. ทุเรียนคุณภาพดี หมายถึงทุเรียนสุกแก่ที่มีคุณภาพดีต้องดีทั้ง ภายนอก(Outer appearance quality)เป็นลักษณะภายนอกที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสด้วยสายตา สัมผัสด้วยมือ การดมกลิ่นได้แก่ รูปทรง ผิว หนาม สี ความสด ส่วนคุณภาพภายใน(Inner appearance quality)เนื้อหนาแห้ง นุ่ม เหนียว สีเข้ม รสชาติ หวานมัน กลิ่นหอม
  การผลิตตามแนวเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GAP)โดยแหล่งผลิต และน้ำที่ใช้ในการผลิตต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากสารพิษหรือธาตุโลหะหนักมีแผนปฏิบัติและควบคุมการผลิต การใช้สารเคมีที่ถูกต้องรวมทั้งไม่พ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวช่วงสุกแก่ที่เหมาะสมและได้การรับรองแปลงแหล่งผลิต(GAP)จากกรมวิชาการเกษตร
  1.1 พันธุ์
  1.1.1 พันธุ์ หมอนทอง
  จัดเป็นทุเรียนพันธุ์หนักปานกลาง ผลขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการส่งออก
  คุณภาพภายนอก
  รูปทรงกลมกระบอกยาว ก้นผลเรียวแหลมเป็นติ่งแบบก้นหอย เปลือกบาง ฐานหนามใหญ่ หนามเล็กตรง ปลายแหลม
  ขนาด กว้างประมาณ 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 2.0-5.0 กิโลกรัม
  ผิวสีเขียว หรือเหลืองอมน้ำตาล คุณภาพภายใน
  เนื้อ หนา สีเหลืองอ่อน ละเอียดปานกลาง เมล็ดเล็กรีบส่วนใหญ่
  รสชาติ หวานมันแหลม กลิ่นอ่อน ความหวาน สามรถรับประทานที่ความสุกแก่70-100% แต่ความอร่อยมากควรเป็น85-90%

image
หมอนทองเกรด เอ 4-5พู,3พู1-2เม็ด
image
เกรด บี 3พูเม็ด,2พู1-2เม็ด
image
เกรดซี 2พูเม็ด,3พูๆละเม็ด
image

ส่วนการทำให้เนื้อสวย นั้น

การให้ปุ๋ยทุเรียนหลังติดผล-ผลแก่

1.ครั้งที่ 1 ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
2.ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อัตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
3.ปุ๋ยทางใบ
1)ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก ๆสัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว
2) วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14+TE อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูโธนิค 100 มิลลิลิตร+ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ที่ผลและและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมสาหร่ายสะกัดผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่น ที่ผลและให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัมผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ ที่ผลและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตามดัชนีของแต่ละพันธุ์ เช่น หมอนทอง 120-135 วัน ปลิงบวม ก้านแข็ง หนามแห้งขึ้นไข ขั้วแข็งสาก เส้นกลางพูเด่น เคาะฟังเสียงโปร่ง