เตยไม่เขียวเลยครับจะเป็นที่ปลาย มีวิธีแก้ไหมครับ หรือว่าโดนแดดมากเกินไป

เตยไม่เขียวเลยครับจะเป็นที่ปลาย มีวิธีแก้ไหมครับ หรือว่าโดนแดดมากเกินไป

2 Likes