ปาล์มมี อาการทางไหม้เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ

ปาล์มมี อาการทางไหม้เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ

2 Likes

ทางใบล่างแห้งมีหลายสาเหตุ อาจจะวิเคราะห์เพิ่มเติมจากลักษณะเป็นกี่ต้นในพื้นที่ทั้งหมด

  • สมมุตเป็นไม่เกิน 10 ต้น จากทั้งแปลง 200 ต้น ก็ลงรายละเอียดต้นที่เป็น มีลักษณะพื้นที่แบบไหนดินทรายจัดไหม ถ้าพื้นที่ทรายจัด ทุกต้นที่อยู่ลักษณะดินทรายควรจะได้รับผลกระทบนี้และเป็นอาการนี้

  • สายพันธุ์ที่ปลูกก็พบว่ามีส่วนใบแห้ง ที่มีข้อมูลและพบในแปลงปลูกจริง สายพันธุ์เดลิ คอมแพค ก็มีอาการใบแห้งไหม้ และยืนต้นตายในที่สุด (แต่ไม่ได้เป็นทุกต้นนะครับ) รวมถึงสายพันธุ์ซีพีไอ สายพันธุ์ซีหราด ก็เคยเจออาการแบบนี้เช่นกัน (แต่ไม่ได้เป็นทุกต้นครับ)

  • การไว้ทางมาก ทางล่าง ๆ มักจะบังแดด หรือ กลุ่มธาตุอาหารที่เคลื่อนย้ายได้ถูกนำไปใช้ ก็มีอาการใบแห้งได้เช่นกัน

  • เคยมีแปลงใส่ขี้ไก่แกลบ โดยไม่ทราบว่าในขี้ไก่แกลบมีส่วนผสมโซดาไฟ ก็มีผลกระทบใบล่างแห้งเช่นกัน

ลองเทียบเคียงดูก่อนนะครับ น่าจะมาจากสาเหตุอะไร หรือหากมีข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยการจัดการในแปลงจะส่งผลกระทบไหม ลองแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับ จะได้มีข้อมูลที่กว้างขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยจะแคบลงและแม่นยำขึ้นครับ

2 Likes