เสริมรากไม่ติด สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

เสริมรากไม่ติด สาเหตุเกิดจากอะไรครับ

1 Like

การเสริมรากแล้วไม่ติดควรทำอย่างนี้
1.การเปิดเปลือก ๆต้องร่อน
2.ให้เหลือเปลือกสำหรับกดทรากที่มาเสริมให้แน่น
3.กรณีเปิดเปลือกแล้วเอาเปลือกออก ต้องเปิดให้กว้าง เพื่อให้เทปรัดดึงต้นเสริมรากได้แน่นมากขึ้น
4.กรณีต้องการให้แผลการเสริมแน่นมากขึ้น ให้ใช้เชือกฟางสีขาวพันเที่ยวแรกให้แน่นก่อน
5. การพันแผลเที่ยว 2 ค่อยพันด้วยเทปพลาสติก รอบนอก 2 รอบจากล่างขึ้นบน และ บนลงล่างแล้วมัดให้แน่น
6.กันน้ำเข้าด้วยเทปพันเกลียวพันด้านบนการทำแผลอีกครั้ง
7.ตอนเปิดแผลเมื่อายุ 2 เดือนได้ยิ่งดี โดยคงเหลือเชือกฟางที่พันรอบแรกไว้ก่อน