อยากทราบพวกผักกรีนโอ็ค ควรปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับ

อยากทราบพวกผักกรีนโอ็ค ควรปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับ

4.1กำหนดระยะ25X25หรือ 30X30 เซนติเมตร ครับ

ขอบคุณครับ