ทุเรียนมีอาการลักษณะเป็นอาการของการขาดธาตุอาหารหรือเป็นโรคคับ

ทุเรียนมีอาการลักษณะเป็นอาการของการขาดธาตุอาหารหรือเป็นโรคคับ

1 Like

เพลี้ยจั๊กจั่นฝอยครับ ของผมร่วงทั้งแปลง ฉีดยาไม่ทัน