อาจารย์คับช่วยด้วย ทุเรียนกำลังออกระยะไข่ปลาแล้ววันนี้ฝนตกไม่หยุดเลยคับถ้าจะใช้ยากระตุ้นตาดอกจะช่วยไม่คับ

อาจารย์คับช่วยด้วย
ทุเรียนกำลังออกระยะไข่ปลาแล้ววันนี้ฝนตกไม่หยุดเลยคับถ้าจะใช้ยากระตุ้นตาดอกจะช่วยไม่คับ

2 Likes

หลังฝนหยุดตก ให้เปิดตาดอก ดังนี้

การกระตุ้นออกดอก-เปิดตาดอก
หลังพบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพร้อมพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้
1.แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้
2.แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 - 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
3.แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Znผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบเช่น แอร์โกวิท อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
4.แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ย

2 Likes

ฉีดเวลาไหนดีคับอาจารย์

1 Like