ขอสอบถามหน่อยครับ ลักษณะใบแบบนี้ ขาดธาตุอาหารหรือเป็นโรคครับ

ขอสอบถามหน่อยครับ ลักษณะใบแบบนี้ ขาดธาตุอาหารหรือเป็นโรคครับ

2 Likes

เป็นอาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช กลุ่มโรคใบจุด
ภาพที่ ๑ เป็นอาการที่เชื้อเข้าทำลายใหม่ๆ เกิดจุดเล็กๆมีน้ำตาลและมีขอบแผลสีเหลือง