มันสำปะหลัง3เดือนหัวเท่านี้เล็กไหมคับ

มันสำปะหลัง3เดือนหัวเท่านี้เล็กไหมคับ

4 Likes

ไม่เล็กคับ

ไม่เล็กครับ มีเวลาบำรุงอีก 5 เดือนกว่า

2 Likes

ฉีดทางใบ0060ระยะ4เดื่อนคับ

1 Like

ไส่ปู๋ยยังคับ

ยังเลยคับ