ทุเรียนใบเหลืองเเล้วร่วงมากเหลือเเต่ก้าน สาเหตุเเละเเก้ไขยังไง

ทุเรียนใบเหลืองเเล้วร่วงมากเหลือเเต่ก้าน สาเหตุเเละเเก้ไขยังไง

2 Likes

มีโอกาสเกิดจาก
๑. หนอนเจาะที่บริเวณโคนกิ่ง
๒. มีเส้นใยของเชื้อรา สาเหตุโรคราสีชมพูขึ้นที่บริเวณกิ่ง
๓. มีเชื้อรา ไฟทอปทอร่า เข้าทำลายที่บริเวณง่ามกิ่ง
๔. มีเชื้อราไฟทอปทอร่าเข้าทำลายที่บริเวณโคนต้น
ภาพที่ ๒ เป็นอาการของการเข้าทำลายของเชื้อราที่บริเวณโคนต้น ซึ่งค่อนข้างรุนแรง
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.เพื่อควบคุมการพัฒนาของเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน
อาการที่ง่ามกิ่ง
๑.เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไฟทอปทอร่า ทั้งที่ลำต้น และ ที่ส่วนล่างของง่ามกิ่ง
๒. เมื่อตัดแต่งกิ่งออกแล้วควรป้ายด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๓. บริเวณที่มีอาการช้ำ เพราะเชื้อเข้าทำลายอาจจะฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๔.หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.เพื่อยับยั้งการพัฒนาของเชื้อราสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน