มะม่วงมีแต่ดอกตัวผู้เกิดจะอะไรครับ

มะม่วงมีแต่ดอกตัวผู้เกิดจะอะไรครับ

2 Likes

1.การเตรียมพร้อมของต้นไม่ดีพอ
2.ดอกบานช่วงอากาศเย็นจัด 14-16 เซนเซียส ช่วงเย็นจัดต้องให้ปุ๋ย ทางใบ 0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี หยุดก่อนดอกบาน7-10 วัน

2 Likes