ขอถามหน่อยครับถ้าเราทำในภายในสวนทุเรียนให้เตียนแบบนี้แล้วจุดไฟจะเกิดผลเสียอะไรเปล่าครับ

ขอถามหน่อยครับถ้าเราทำในภายในสวนทุเรียนให้เตียนแบบนี้แล้วจุดไฟจะเกิดผลเสียอะไรเปล่าครับ

4 Likes

สุมไฟดีครับ ช่วยชักนำให้เกิดแก๊สเอทธีลีน ช่วยให้ทุเรียนออกดอก แต่การสุมไฟอาจเป็นอันตรายต่อรากทุเรียนซึ่งเป็นรากที่มาหาอาหารบนหน้าผิวดินได้

ในการทำสวนให้"โร่ง"ในมุมมองอาจจะดู สะอาดตา มองดูเป็นระเบียบ แต่โดยหลัก"กสิกรรมธรรมชาติ"แล้ว!การทำสวนให้"โร่ง"นั้น!เป็นการทำลายความ"สมดุล"ของธรรมชาติ โดยเฉพาะหน้า"ดิน"
ซึ่งเป็นที่อยู่ของ"จุลินทรีย์"ที่มีประโยชน์สำหรับ"พืช"ข้อดีของ"จุลินทรีย์"คือ เป็นตัว"ต่อต้าน"เชื้อรา"หรือ"แบคทีเรีย"ที่เป็น"อันตราย"สำหรับพืชของเราได้ ทั้งนี้!แล้วแต่ความเหมาะสมของ"เจ้าของ"สวน ที่จะรู้"ภูมิท้องถิ่น"ของตัวเองว่า ควรจะ"ตัด"หญ้า"ตอนไหน เพื่อไม่ให้"หญ้า"นั้นสูงเกินไป!

ขอบคุณครับ