สอบถามค่ะผักชี กำลังโตใบเหลือง ต้นเหมือนแกน เกิดจากอะไรคะ🥲

สอบถามค่ะผักชี กำลังโตใบเหลือง ต้นเหมือนแกน เกิดจากอะไรคะ🥲

5 Likes

ขาดธาตุอาหาร

1 Like

ขอบพระคุณค่ะ

1 Like

อาการนี้แพ้วัสดุเพาะครับ

1 Like

ดินที่ใช้ปลูกไมีดีครับ

1 Like

เป็นไปได้ ทั้งดิน และขาดอาหารให้พ่น 20-20-20+TE 2-3 ครั้งทุกๆ 7 วัน

1 Like

คืออะไรคะ :expressionless: ไม่รู้จริงๆคะ