ขออนุญาตสอบถามครับต้นทุเรียนต้นนี้ปลูก 7 เดือนโตช้าแถมใบขึ้นแบบนี้ไม่ทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

ขออนุญาตสอบถามครับต้นทุเรียนต้นนี้ปลูก 7 เดือนโตช้าแถมใบขึ้นแบบนี้ไม่ทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

3 Likes

1.ทุเรียนท่านโรคใบจุด รอ อ.อรพรรณท่านมาช่วยตอบ

2.ทุเรียนใบเหลืองด่าง ระบบรากมีปัญหา ขาดอาหารหลัก และรองควร

1.ให้พรวนดิน ออกจากชายพุ่มตกออกไปเป็วงแหวน 30เซนติเมตร แล้วใช้สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูงหรือราดลงดินใต้-ชายพุ่มและที่พรวน ทุกๆ 7 วันจำนวน 1-2 ครั้ง
2.หลังนั้น รากเริ่มเดินดี แทงยอดใหม่แล้วค่อยให้ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว
การพรวนดินแบบนี้ครับ

2 Likes

ขอบคุณครับผม

1 Like

๑. เก็บใบที่มีอาการโรครุนแรงออกทิ้งนอกแปลงปลูก ( ฝัง / เผา)
๒. ดูแลให้พืชสมบูรณ์ ตามที่อาจารย์ มนูแนะนำ อาการดรคใบจุดจะลดลง
๓. ในสภาวะที่พืชไม่สมบูรณ์ ยังไม่จำเป็นต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

1 Like

แล้วต้องรักษาอาการยังไงให้ดีขึ้นครับ

1 Like

ปฏิบัติตามที่อาจารย์มนูแนะนำได้เลย ยอดที่ออกมาใหม่จะสมบูรณ์ ใบพืขที่เสียหายแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ ต้องรอดูผลการปฏิบัติที่ใบที่พัฒนาออกมาใหม่

1 Like