มะพร้าวเป็นโรคอะไรครับ

มะพร้าวเป็นโรคอะไรครับ

4 Likes

ตรวจดูที่ใบยอดว่ามีแมลงดำหนามหรือไม่?

มีครับ

มีครับกำจัดยังไง

คำแนะนำการควบคุม/กำจัดแมลงดำหนามครับ แมลงอะไรครับ เจอในยอดมะพร้าว มีวิธีกำจัดมั้ยครับ

แมลงดำหนามเข้าทำลายยอดตั้งแต่ระยะใบยังไม่คลี่ โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะแทะกินผิวใบ เมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาล หรือไหม้
การจัดการโดยวิธีผสมผสาน
1.การใช้สารเคมี หากพบการทำลายมากหรือรุนโดยใช้สารดังนี้
1.1กรณีมะพร้าวต้นเล็กใช้สารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1-2 กรัม หรือไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1-2 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม ละลายน้ำ 1-2 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว หรือ การใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% จีอาร์ ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30กรัมต่อต้นโดยเหน็บไว้บริเวณยอด มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนาม
มะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน
2.สำหรับกรณีระบาดไม่รุนแรงสามารถพิจารณาใช้ชีววิธีได้โดยการใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนาม เช่น แตน
เบียนระยะหนอนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปล่อยในธรรมชาติ