สาเหตุมะพร้าวครับแบบนี้เกิดจากอะไรครับ3ปีแล้ว

สาเหตุมะพร้าวครับแบบนี้เกิดจากอะไรครับ3ปีแล้ว