จุลินทรีย์สังเคาะแสงใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคับ

จุลินทรีย์สังเคาะแสงใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคับ

1 Like

ข้อดีของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับพืช

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุ และ สารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นตัวช่วยเร่งปฎิกิริยาในการย่อยสลายทำให้เกิดปุ๋ยในดินเยอะขึ้น ช่วยให้พืชได้รับปุ๋ยมากขึ้น

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยในการตรึงไนโตรเจน

– ใช้งานร่วมกับปุ๋ย ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลง 30 – 50 %

– เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการรีไซเคิล คาร์บอน และ สารจำพวกซัลเฟอร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้

– ทำให้รากของพืชแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เก่งสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ยังมีโปรตีนสูงและวิตามินแร่ธาตุมากมาย

– พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงต่างๆได้ดี

– ฉีดพ่นในคอกสัตว์ช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูล
อัตราการใช้
– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ ทุกๆ 7 วัน

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ทุกๆ 7 วัน