คิดจะปลูกสละต้องดูแลอย่างดีและถูกวิธีไม่อย่างนั้นท่านจะล้มเหลวนะคับ

คิดจะปลูกสละต้องดูแลอย่างดีและถูกวิธีไม่อย่างนั้นท่านจะล้มเหลวนะคับ https://stream.mux.com/qBqCgNwNkMjnMW01cVe3knN8mVN01Ktljv6hkpCgkzR9Q.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/x216ti3jnx.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Wi5mUXKXOYJNxnEoG15EMJikm023kF4lt4enr4YOb5bE

2 Likes